Om oss

Honning med hjertet

Smågardshonning drives av oss Camilla og Hallgeir Øfstaas. Vi er begge sertifisert birøkter.  Det vil si at vi har gjennomført og bestått kompetansekurs for birøktere (sertifiseringskurs) godkjent av Mattilsynet.

Gården ligger i Smågarda, i Vestre Toten.

Etter mange års storfeproduksjon ble gårdsdriften ombyget til honningproduksjon. Vi leverer ca. 1,5 tonn honning i året.

Vi har sertifisert bigård, det vil si at vi foretar nødvendig prøvetaking og klinisk kontroll av bigården vår for å oppfylle krave i henhold til  lovdata § 5.

Når du spiser honningen vår kan du derfor være trygg på at den kommer fra friske bifolk som har det optimalt og at honningen blir behandlet etter mattilsynets standard.

Sertifisert honningprodusent​